Skip to main content

Zo ziet een mediationtraject eruit

Onze mediators begeleiden jullie stap voor stap tijdens het mediationtraject. Hierbij worden alle juridische en formele zaken uit handen genomen, zodat jullie je kunnen richten op de emotionele afwikkeling van de scheiding.

Ook al beschrijven we hier een standaard procedure, het staat jullie altijd vrij om een andere volgorde te hanteren. Het is jullie scheiding, jullie bepalen waar de prioriteiten liggen.

Gratis kennismaking

We starten met een gratis kennismakingsgesprek, zodat jullie kunnen aanvoelen of er een klik is. Deze klik is belangrijk omdat jullie veel persoonlijke en financiële zaken met de mediator zullen delen.

01

Checklist

Na het gratis kennismakingsgesprek krijgen jullie een checklist om mee aan de slag te gaan. De documenten die op de checklist staan zijn nodig voor het vervolg. Aan de hand van deze documenten legt de mediator afspraken vast en worden de berekeningen gemaakt.

02

Vermogensverdeling

Tijdens het eerste gesprek toont de mediator jullie de vermogensverdeling. De vermogensverdeling is een inventarisatie van alles wat jullie samen hebben opgebouwd (allemaal conform het toepasselijke huwelijksregime). Deze inventarisatie wordt uiteindelijk over jullie verdeeld, zodat jullie weten op welk bedrag je recht hebt na de scheiding.

03

Pensioen & alimentatie

De mediator maakt ook een pensioenverdeling en alimentatieberekening. Beide berekeningen zijn vrijblijvend. Het staat jullie vrij om af te zien van een pensioenverdeling en/of alimentatieverplichting. De mediator legt dit allemaal vast in het convenant.

04

Echtscheidingsconvenant

Nadat jullie alles besproken hebben, gaat de mediator met het echtscheidingsconvenant aan de slag. De mediator legt alle afspraken vast die zijn besproken. Denk bijvoorbeeld aan de overname of verkoop van het huis en het verdelen van gelden en gemeenschappelijke goederen, zoals een auto, boot of motor. Indien er zich onroerend goed en/of een bedrijf in het spel bevindt, zijn er aanvullende handelingen die buiten ons proces vallen en die bij de notaris moeten worden verricht. Dit betreft een afzonderlijk proces. Als u hier vragen over heeft, kunt u deze aan de mediator stellen.

05

Concept-convenant en start ouderschap

Tijdens de volgende afspraak nemen we het concept-convenant door. Aanmerkingen worden genoteerd en het convenant wordt hierop aangepast.

Daarna starten we met het doornemen van het ouderschap. Hiervoor gebruikt de mediator een lijst met onderwerpen om bij stil te staan. Denk aan vakanties, opvoedafspraken, de reguliere zorgverdeling, etc. Jullie geven allebei aan hoe jullie het graag geregeld zien.

Zitten jullie op één lijn, perfect, dan legt de mediator dat vast. Is er onenigheid over de invulling van het ouderschapsplan, dan gaan jullie hier samen met de mediator over in gesprek. Een scheiding is geven en nemen, en dat betekent dat we bij onenigheid een middenweg moeten vinden. De mediator geeft praktijkvoorbeelden of alternatieven, waarmee jullie een andere weg kunnen inslaan.

06

Ouderschapsplan

Na deze meeting gaat de mediator aan de slag met het ouderschapsplan. Ook dit plan bespreken we in conceptversie. Wanneer alles akkoord is, tekenen we de stukken en dienen we deze in bij de advocaat.

07

Indienen verzoekschrift rechtbank

Vervolgens geven jullie allebei je akkoord aan de advocaat en wordt het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Nadat de rechtbank de beschikking afgeeft, dient de advocaat deze in bij de registers van de burgerlijke stand. Dan is jullie echtscheiding definitief.

08

Tot aan de laatste kennisgeving van de gemeente over de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand, blijft de mediator het aanspreekpunt. Schroom dan ook niet om bij vragen contact op te nemen.

Contact

Wij richten wij ons op het krachtiger maken van relaties en gezonde patronen door te geven aan onze kinderen en de volgende generatie.

Locaties

Amsterdam
Almere
Blaricum
Den Haag
Groningen
Haarlem
Rotterdam
Tilburg
Utrecht

Contact

Praktijk de Liefde
Spuistraat
249 II rechts
1012VP
Amsterdam

©2023 Praktijk de Liefde
©2023 Praktijk de Liefde